Wat is open data?

Leidraad & uitgangspunten open data

Wat zijn open data precies en hoe wordt het toegepast in Nederland? Deze acht uitgangspunten definiëren het kader voor het proactief beschikbaar stellen van open data van de overheid.

1. Afwegingskader voor openbaarheid

Data van een overheidsorganisatie worden proactief beschikbaar gesteld als open data indien geen uitzonderings- of beperkingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur of bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing zijn. Bij het beschikbaar stellen van open data dient een afweging gemaakt te worden of hergebruik risico’s oplevert voor fundamentele waarden en privacy.

2. Open data zijn gratis

Overheidsorganisaties brengen geen kosten in rekening voor het beschikbaar stellen van open data.

3. Open data zijn vrij van rechten van derden

Open data worden gevrijwaard van rechten van derden door vrijgave met een CC-0 verklaring. Indien de vermelding van de bron van de data van belang is voor een overheidsorganisatie, kan open data worden vrijgegeven met een CC-BY verklaring. Lees hierover meer op de pagina over licenties. 

4. Open data zijn zonder registratie toegankelijk

Open data zijn toegankelijk zonder dat er enige vorm van registratie van gegevens van de (potentiële) gebruiker plaatsvindt.

5. Open data zijn computer verwerkbaar

Open data worden aangeboden op een manier die verdere verwerking met een computer mogelijk maakt. Bij voorkeur worden open data beschikbaar gesteld in een open standaard formaat. Lees hierover meer op de pagina over dataformaten.

6. Open data zijn voorzien van metadata

Open data is voorzien van metadata conform de DCAT-AP standaard.

7. Open data zijn zo volledig en onbewerkt mogelijk

Data worden in een voor hergebruik geschikte vorm door een overheidsorganisatie beschikbaar gesteld. Open data zijn qua kwaliteit en actualiteit zo gelijk mogelijk aan de binnen de publieke organisatie gebruikte data en worden zoveel mogelijk ‘as-is’ beschikbaar gesteld. Data kunnen bewerkt worden om te voldoen aan het afwegingskader voor openbaarheid zolang deze bewerking niet in strijd is met de mededingingswet.

8. Open data is vindbaar

Overheidsorganisaties maken hun open data vindbaar door op data.overheid.nl een verwijzing naar de door hen beschikbaar gestelde open data te geven.

Meer lezen over open data

Meer lezen over open data? Lees onderstaande artikelen, rapporten en websites of bekijk onze nieuwspagina of social media.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

< 2014

 

Heb je relevante documenten die op deze pagina niet mogen ontbreken, neem dan contact op met data@koop.overheid.nl.