Nieuws

Open Knowledge Foundation Benchmark

asdfasdfafasdf.PNG

09-05-2017 - Jaarlijks publiceert de Open Knowledge Foundation een benchmark van internationaal Open Data Beleid. Nederland scoort in deze benchmark lager dan in eerdere jaren, en lager dan in andere studies (eerder dit jaar rapporteerden wij nog een vierde plaats in de Europese Open Data benchmark van het European Dataportal).

Adviesrapport studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

adfafd.PNG

18-04-2017 - Nederland heeft veel te winnen bij in de hoogste versnelling verdergaande digitalisering. De Nederlandse overheid kan daaraan in belangrijke mate bijdragen. In dit rapport wordt advies uitgebracht over omgang met dominante trends, de digitale basisinfrastructuur, dienstverlening aan inwoners en ondernemers, en hoe om te gaan met digitalisering. Bekijk het rapport.

Kosten-baten analyse open data

asdfasdfasdfa.PNG

20-03-2017 - In Opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. Het onderzoek bestaat uit twee delen: (1) een internationaal vergelijkend literatuuronderzoek naar de kosten en maatschappelijke baten van het openen van overheidsdata en (2) een maatschappelijke kosten-batenanalyse van vijf overheidsdatasets. Bekijk het Rapport.

Rapport Dataportfoliomanagement OCW

asfdasfasfasdf.PNG

08-03-2017 - Over welke data beschikt het Ministerie van OCW? Vanuit het oogpunt van transparantie ligt het voor de hand dat het Ministerie van OCW inzichtelijk maakt over welke gegevens het beschikt, en een dergelijk overzicht, het dataportfolio of dataregister, komt ook van pas bij het organiseren van het beheer van deze data. VKA en Berenschot deden onderzoek naar het beheer en de vormgeving van dit dataportfolio en rondden dit af met dit rapport waarvan het overzicht in de bijlagen moeten worden gezien als ‘werk in uitvoering’ voor OCW.

Internationale vergelijking Governance i-Beleid

asdfadfa.PNG

01-03-2017 - Dit rapport is het resultaat van een vergelijking van hoe de governance ten aanzien van het i-Beleid in verschillende landen is ingericht en vormgegeven. Aanleiding was de start die binnen het ministerie van BZK heeft plaatsgevonden van een studiegroep Informatiesamenleving. Deze studiegroep heeft een advies uitgebracht over het functioneren van de digitale overheid.

Rapport Taskforce Publieke Verantwoording

Filipijnen_iStock_19375693.jpg

28-02-2017 - Op 13 februari 2017 heeft de minister van Financiën het rapport van de Taskforce Publieke Verantwoording inclusief bijlagen, aangeboden aan de meest betrokken ministers: de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Hoe? Open Festival

soda 1.44.jpg
01-12-2016 - Op maandag 12 december overhandigt minister Plasterk de eerste Stuyveling Open Data-award. Zeven finalisten presenteren zich gedurende deze dag in diverse open data sessies, terwijl om 17.30 uur de winnaar bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt een budget van €20.000 euro voor de doorontwikkeling van zijn/haar idee. Kennismaken met de kanshebbers op deze award kan hier. Gedurende de dag zijn diverse open data sessies en workshops. Ook aanwezig zijn bij deze feestelijke dag? Meld je dan nu aan!

 

Vierde plaats voor Nederland in EU Open Data Maturity Assessment 2016

Vierde Plaats NL.PNG

12-10-2016 - In de meest recente Europese Open Data Benchmark is Nederland vierde binnen de Europese Unie geworden in de uitvoer van open databeleid. Met bijzonder hoge scores op het geformuleerde beleid, de implementatie hiervan en het gebruik en hergebruik van open data, zijn we verzekerd van een plek in de Top5. Deze open data benchmark is uitgevoerd door het European Dataportal en geeft een overzicht van de score van landen op diverse punten in de uitvoer van het open databeleid. Lees meer en bekijk het volledige rapport.

 

Aankondiging werkgroep 'Open Data & Gemeenten' in november

Werkgroep Header gemeenten.jpg

12-10-2016 - Data.overheid.nl organiseert in november tweemaal een werkgroep 'High Value Datalijst': op dinsdag 1 november & dinsdag 29 november (10.00 - 12.00 uur, Beatrixpark Den Haag). In deze werkgroep gaan we samen met gemeenten om tafel om een aanpak te bedenken voor de opzet & uitvoer van open data beleid, en de aansluiting van meer gemeenten bij data.overheid.nl. Meedenken & opgeven via inger.waling@koop.overheid.nl.

Terugblik gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl 7 oktober

header 7 okt.jpg

12-10-2016 - Bekijk de presentaties terug en lees de belangrijkte actiepunten en topics van deze bijeenkomst. Met een grote opkomst, sprekers met veschillende Open Data invalshoeken en interessante presentaties kijken we terug op een geslaagde ochtend. Lees ook alvast meer over het programma van 16 december en meld je daarvoor aan!

 

Van start: Stuiveling Open Data Award

soda 1.44.jpg

28-09-2016 - Sinds vandaag is Stuiveling Open Data Award (SODA) van start! Op www.soda2016.nl staat alle informatie over de wedstrijd en de award. Op de website kunnen inzendingen over bijzondere open data-initiatieven (website, app, visualisatie) worden gedaan. Een jury bepaalt de winnaar; deze ontvangt een wisselbeker en een geldbedrag van € 20.000 voor de verdere investering en ontwikkeling van de toepassing. Daarnaast is het natuurlijk ook een mooie gelegenheid om jouw toepassing in de schijnwerpers te zetten. De beste inzendingen presenteren zich op 12 december 2016 tijdens de awardbijeenkomst op het Hoe Open? Festival, waar de winnaar gekozen wordt. Houd www.soda2016.nl in de gaten!

Volgende gebruikersbijeenkomst 7 okt 2016

20-06-2016 | Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor de gebruikers van data.overheid.nl. Op 7 oktober 2016 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats, in de toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt in Den Haag. Op deze dag komen data-eigenaren, overheidsorganisaties en makers van toepassingen bij elkaar om samen te denken & te werken aan een betere nationale open data-infrastructuur. Om veiligheidsredenen kunnen wij alleen bezoekers toelaten die op de gastenlijst staan. Meer lezen over deze bijeenkomst en aanmelden kan hier!

Terugblik gebruikersbijeenkomst 10 juni 2016

20-06-2016 | Data.overheid.nl organiseert elk kwartaal een bijeenkomst voor alle gebruikers. Lees het verslag van de laatste bijeenkomst op 10 juni 2016.

High Value datasets

11-05-2016 | Bij de inventarisatie van 2016 hebben de departementen in totaal 27 datasets als 'high-value' dataset aangemerkt. Daarvan zijn er reeds negentien beschikbaar via data.overheid.nl en staan er vier gepland om met voorrang openbaar te maken. Daarnaast zijn er 4 datasets waarvan nog wordt onderzocht of ze als open data beschikbaar kunnen komen. Bekijk de high value datasets.

Trendrapportage Open Data Nederland

24-04-2016 | Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden gemonitord. Nederland scoort afwisselend in de veschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. Bekijk de meest recente rapportage van de Rekenkamer.