Over data.overheid.nl

Over data.overheid.nl - Nationale dataportaal

Welkom op het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. Op dit portaal vind je door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data.

Feiten en cijfers

 • Meer dan 180 overheidsorganisaties hebben data op data.overheid.nl gepubliceerd.
 • Vrijwel alle datasets worden iedere nacht geupdate.
 • De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadata-standaard om data met elkaar uit te wisselen.
 • Datasets worden via CKAN gepubliceerd.

Het portaal wordt onderhouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Data.overheid.nl is een register en biedt hulp bij het openen en hergebruik van data van de overheid. Meer informatie over het beleid in Nederland met betrekking tot open data kun je hier vinden.

Data.overheid.nl begeleidt overheidsorganisaties bij het openstellen van beschikbare data. Ook ondersteunen we hergebruikers bij het vinden van specifieke datasets. Data die (nog) niet als open data beschikbaar zijn, kunnen door middel van een dataverzoek als open data beschikbaar komen.

Publiceren op het dataportaal

Het team van data.overheid.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van het beleid rondom de open overheid: het vindbaar maken van beschikbare datasets en het bieden van ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het openen van data. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft er naar om de kwaliteit van de datasets optimaal te houden. Om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd blijft, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld. De eisen waaraan elke dataset beschrijving moet voldoen:

 • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-DONL profiel tenminste correct ingevuld
 • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling
 • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl

Zie voor meer informatie over het publiceren van datasets deze pagina.

Uitgangspunten

 • Licentie-informatie  is altijd duidelijk, "licentie onbekend" mag alleen tijdelijk worden gebruikt 
 • De "meer informatie" link is aanwezig en werkt (geen 404 of niet relevante informatie)
 • Dataformaat van de distributie(s) komt overeen met de opgegeven link naar de bron van de data  
 • De invulling van de rollen van data-eigenaar, verstrekker en catalogusbeheer kloppen met daadwerkelijke situatie

Elke dataset moet tenminste voldoen aan bovenstaande eisen. Bij reguliere controle of door een melding van een gebruiker kan blijken dat een dataset niet voldoet aan de minimale eisen.  De volgende procedure treedt in werking: 

 • Data.overheid.nl neemt contact op met de data-eigenaar of verstrekker
 • Indien de dataset informatie na 21 werkdagen na contact niet voldoet aan de eisen, wordt de dataset gedepubliceerd; de dataset is niet meer vindbaar op data.overheid.nl
 • Zodra de dataset weer voldoet aan de eisen, zal de dataset opnieuw gepubliceerd worden 

Disclaimer

De datasets die getoond worden op data.overheid.nl zijn door externe partijen aangeleverd. De precieze inhoud van de dataset is bij ons niet bekend. Het open data team stelt zich niet aansprakelijk voor fouten in de datasets op data.overheid.nl. Het team probeert de kwaliteit van de dataset altijd 100% te houden, maar kan dit niet garanderen. 

Algemene ondersteuning

Weet je niet precies wat je nodig hebt? Maar heb je wél een vraag over open data? Neem contact op met het team van data.overheid.nl via één van de onderstaande kanalen: 

 

Bronvermelding afbeeldingen/foto's

De foto's die op de homepage en landingspagina's van data.overheid.nl worden getoond, zijn o.a. afkomstig van de Rijksmediatheek. Op data.overheid.nl staan verschillende uitsneden van iedere foto.

 • Homepage: De fotograaf van deze foto is Bas Kijzers. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support: Op deze foto is een CC BY-NC-ND 4.0 licentie van toepassing. De fotograaf is Vincent van den Hoogen en de titel van de foto is "Loket Stadsdeelkantoor". Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support: De eigenaar van deze foto is de Raad voor de Rechtspraak. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support: Centrum Den Haag. Copyright Rijksoverheid. Fotograaf: Rob Poelenjee. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support:  Rijnstraat 8 Den Haag. Auteursrecht: Rijksoverheid. Foto gemaakt door Dieuwke van Vulpen - Westra. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support: Centrum Den Haag. Copyright Rijksoverheid. Fotograaf: Rob Poelenjee. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Support: Archiefmedewerker Nationaal Archief. Copyright Rijksoverheid. Fotograaf: Wiebe Kiestra. Op data.overheid.nl staan verschillende uitsneden van de foto.
 • Actueel: Het copyright op deze foto berust bij fotograaf Ossip van Duivenbode. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Bijeenkomsten: De fotograaf van deze foto is Marcel Vogel. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Evenementen: De fotograaf van deze foto is Tineke Dijkstra. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Community: Op deze foto is een CC-0 licentie van toepassing. De fotograaf is Najib Nafid. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Migratieketen: De fotograaf van deze foto is Bart Maas. Op data.overheid.nl staan ​​verschillende uitsneden van de foto.
 • Onderwijs community: foto's van links naar rechts: fotograaf Paul Voorham, Kinderen knippen en plakken, Basisschool Den Haag, Rijksoverheid. Fotograaf Martijn Beekman, Regeringsverklaring, titel:
  Debat over de regeringsverklaring van het derde kabinet Rutte. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66) en Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie). Fotograaf Ruben Jorksveld, Vathorst College, Rijksoverheid, ministerie OCW.
 • Mobiliteitsdata community: Foto Weginspecteur motor, fotograaf: Marcel Molle, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Foto Luchtfoto zijaanzicht Oosterscheldekering, fotograaf: Michiel Wijnbergh via de Beeldredaktie voor Rijkswaterstaat. Foto: Voetgangers en fietsers over Erasmusbrug, fotograaf: Paul Voorham voor Infrastructuur en Waterstaat.
 • Contactgegevens: Toetsen toetsenbord. Copyright Rijksoverheid. Fotograaf: Richard van Elferen. Op data.overheid.nl staan verschillende uitsneden van de foto.
 • Wat is open data?: Fotograaf Bert Kasteel.
 • Dataformaten: aan het werk. Auteursrecht Rijksoverheid. Fotograaf: Herman Zonderland Fotografie Delft.
 • Begrippenkader:  Rijnstraat 8 Den Haag. Auteursrecht: Rijksoverheid. Foto gemaakt door Dieuwke van Vulpen - Westra.
 • Privacy & cookies: Kerngegevens mobiliteit. Fotograaf: Tineke Dijkstra.