Over data.overheid.nl

Een korte uitleg over data.overheid.nl.

Nationaal Dataportaal

Welkom op het Nationaal Dataportaal van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. Op dit portaal vindt u door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde (open) data.

Feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers over data.overheid.nl

 • Meer dan 150 overheidsorganisaties hebben reeds data op data.overheid.nl gepubliceerd.
 • Vrijwel alle data worden iedere nacht geupdated. 
 • De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadatastandaard om data met elkaar uit te wisselen.
 • Datasets worden via CKAN gepubliceerd.

Het portaal wordt onderhouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Data.overheid.nl is een register en biedt hulp bij het openen en hergebruiken van open data van de overheid. Meer informatie over het beleid in Nederland met betrekking tot open data kunt u hier vinden.

Data.overheid.nl begeleidt overheidsorganisaties bij het openstellen van beschikbare data. Ook ondersteunen we hergebruikers bij het vinden van specifieke datasets. Data die (nog) niet als open data beschikbaar zijn, kunnen door een dataverzoek als open data beschikbaar worden gesteld.

Dataportaal

Het team van data.overheid.nl is verantwoordelijk voor een onderdeel van de uitvoering van het beleid rondom de Wet open overheid (Woo): het vindbaar maken van beschikbare datasets en het bieden van ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het openen van data. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft naar optimale kwaliteit van data. Om kwaliteit te waarborgen, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld.

Eisen

 • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-NL profiel correct ingevuld.
 • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling.
 • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl.

Uitgangspunten

 • Licentie-informatie is altijd duidelijk, "licentie onbekend" mag alleen tijdelijk worden gebruikt. 
 • De "meer informatie" link is aanwezig en werkt (geen 404 of niet relevante informatie).
 • Dataformaat van de distributie(s) komt overeen met de opgegeven link naar de bron van de data.  
 • De invulling van de rollen van data-eigenaar, data-verstrekker en catalogusbeheer kloppen met daadwerkelijke situatie.

Elke dataset moet tenminste voldoen aan bovenstaande eisen. Bij reguliere controle of door een melding van een gebruiker kan blijken dat een dataset niet voldoet aan de minimale eisen. De volgende procedure treedt dan in werking: 

 • data.overheid.nl neemt contact op met de data-eigenaar of data-verstrekker;
 • indien de dataset informatie na 21 werkdagen na contact niet voldoet aan de eisen, wordt de dataset gedepubliceerd; de dataset is niet meer vindbaar op data.overheid.nl;
 • zodra de dataset weer voldoet aan de eisen, zal de dataset opnieuw gepubliceerd worden. 

Disclaimer

De datasets die getoond worden op data.overheid.nl zijn door externe partijen aangeleverd. De precieze inhoud van de dataset is bij ons niet bekend. Het open data team stelt zich niet aansprakelijk voor fouten in de datasets op data.overheid.nl. Het team probeert de kwaliteit van de dataset altijd 100% te waarborgen, maar kan dit niet garanderen. 

Bronvermelding afbeeldingen

De getoonde foto’s, afgebeeld op de homepage en landing pages van data.overheid.nl, zijn afkomstig uit de Mediatheek Rijksoverheid:

 • Homepage: De fotograaf van deze foto is Bas Kijzers. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Ondersteuning: Op deze foto is een CC BY-NC-ND 4.0 licentie van toepassing. De fotograaf is Vincent van den Hoogen en de titel van de foto is ‘Loket Stadsdeelkantoor’. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Ondersteuning: De eigenaar van deze foto is de Raad voor de Rechtspraak. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Actueel: Het copyright op deze foto berust bij fotograaf Ossip van Duivenbode. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Bijeenkomsten: De fotograaf van deze foto is Marcel Vogel. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Evenementen: De fotograaf van deze foto is Tineke Dijkstra. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.
 • Community: Op deze foto is een CC-0 licentie van toepassing. De fotograaf is Najib Nafid. Er worden verschillende uitsneden van de foto op data.overheid.nl getoond.

Algemene ondersteuning

Weet u niet precies wat u nodig heeft? Maar heeft u wél een vraag over open data? Neem contact op met het team van data.overheid.nl via één van de onderstaande kanalen: 

ondersteuning