Data.overheid.nl is dé plek voor overheidsdata.
Als dataprofessional vind je er snel alle data die de overheid beschikbaar heeft, de contacten die de data kunnen leveren en krijg je antwoord op je data vragen.
Als overheidsinstantie en dataleverancier weet je dat data.overheid.nl transparant is over de beschikbaarheid en herbruikbaarheid van je data. Doordat (de verwijzing naar) jouw data ook op deze centrale plek wordt gepubliceerd, beantwoorden wij als 'datamakelaar' veel data vragen van gebruikers, voordat deze in je organisatie terecht komen.

Nationale dataportaal

Welkom op het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. Op dit portaal vindt u door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data.

Feiten en cijfers

 • Meer dan 150 overheidsorganisaties hebben data op data.overheid.nl gepubliceerd.
 • Vrijwel alle datasets worden iedere nacht geupdated.
 • De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadata-standaard om data met elkaar uit te wisselen.
 • Datasets worden via CKAN gepubliceerd.

Het portaal wordt onderhouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Data.overheid.nl is een register en biedt hulp bij het openen en hergebruik van data van de overheid. Meer informatie over het beleid in Nederland met betrekking tot open data kunt u hier vinden.

Data.overheid.nl begeleidt overheidsorganisaties bij het open stellen van beschikbare data. Ook ondersteunen we hergebruikers bij het vinden van specifieke datasets. Data die (nog) niet als open data beschikbaar zijn, kunnen door een dataverzoek als open data beschikbaar komen.

 

 

Data portaal

Het team van data.overheid.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van het beleid rondom de open overheid: het vindbaar maken van beschikbare datasets en het bieden van ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het openen van data. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft er naar om de kwaliteit van de datasets optimaal te houden. Om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd blijft, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld. De eisen waaraan elke dataset beschrijving moet voldoen:

 • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-NL profiel tenminste correct ingevuld;
 • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling;
 • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl.

Uitgangspunten

 • Licentie-informatie  is altijd duidelijk, "licentie onbekend" mag alleen tijdelijk worden gebruikt. 
 • De "meer informatie" link is aanwezig en werkt (geen 404 of niet relevante informatie)
 • Dataformaat van de distributie(s) komt overeen met de opgegeven link naar de bron van de data.  
 • De invulling van de rollen van data-eigenaar, verstrekker en catalogusbeheer kloppen met daadwerkelijke situatie

Elke dataset moet tenminste voldoen aan bovenstaande eisen. Bij reguliere controle of door een melding van een gebruiker kan blijken dat een dataset niet voldoet aan de minimale eisen.  De volgende procedure treedt in werking: 

 • data.overheid.nl neemt contact op met de data-eigenaar of verstrekker;
 • indien de dataset informatie na 21 werkdagen na contact niet voldoet aan de eisen, wordt de dataset gedepubliceerd; de dataset is niet meer vindbaar op data.overheid.nl
 • Zodra de dataset weer voldoet aan de eisen, zal de dataset opnieuw gepubliceerd worden. 

Disclaimer

De datasets die getoond worden op data.overheid.nl zijn door externe partijen aangeleverd. De precieze inhoud van de dataset is bij ons niet bekend. Het open data team stelt zich niet aansprakelijk voor fouten in de datasets op data.overheid.nl. Het team probeert de kwaliteit van de dataset altijd 100% te houden, maar kan dit u nooit garanderen. 

Algemene ondersteuning

Weet u niet precies wat u nodig heeft? Maar heeft u wél een vraag over open data? Neem contact op met het team van data.overheid.nl via één van de onderstaande kanalen: 

ondersteuning

 

Source citation images

The photos displayed on the homepage and landing pages of data.overheid.nl, derive from the National Government Media Library:

 • Homepage: The photographer of this picture is Bas Kijzers. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Support: A CC BY-NC-ND 4.0 license applies to this photo. The photographer is Vincent van den Hoogen and the title of the photo is "Loket Stadsdeelkantoor". There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Support: The owner of this photo is the Council for the Judiciary. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Current: The copyright on this photo rests with photographer Ossip van Duivenbode. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Meetings: The photographer of this photo is Marcel Vogel. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Events: The photographer of this photo is Tineke Dijkstra. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Community: A CC-0 license applies to this photo. The photographer is Najib Nafid. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Migratieketen: The photographer of this photo is Bart Maas. There are various cut-outs of the photo on data.overheid.nl.
 • Onderwijs community: pictures from left to right: photographer Paul Voorham, Kinderen knippen en plakken, Basisschool Den Haag, Rijksoverheid. Photographer Martijn Beekman, Regeringsverklaring, title: 
  Debat over de regeringsverklaring van het derde kabinet Rutte. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66) en Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie). Photographer Ruben Jorksveld, Vathorst College, Rijksoverheid, ministerie OCW.
 • Mobiliteitsdata community: Photo Weginspecteur motor, photographer: Marcel Molle, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Photo Luchtfoto zijaanzicht Oosterscheldekering, photographer: Michiel Wijnbergh via de Beeldredaktie for Rijkswaterstaat. Photo: Voetgangers en fietsers over Erasmusbrug, photographer: Paul Voorham for Infrastructuur en Waterstaat.