Frequently asked questions (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Zijn jullie een marktpartij?

Nee, data.overheid.nl is het Nationale dataportaal van de Nederlandse overheid. Het dataportaal valt onder beheer van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) dat in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt.

Publiceren jullie zelf data?

Ja wij publiceren zelf ook data. Bij deze datasets staat dan als data-eigenaar Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties. Echter de meeste data op het portaal worden door andere overheden gepubliceerd. Data.overheid.nl is vooral een verwijzingsindex.

Kan ik een aanvraag doen voor open data die nog niet beschikbaar is?

Team data.overheid.nl kan u altijd helpen met het zoeken naar data. Ook kunnen wij vanuit het dataportaal contact opnemen met overheidsorganisaties om te vragen of data beschikbaar zijn of komen. Hier kunt u een dataverzoek doen. U kunt bij ons geen Wob-verzoek indienen, dit kan alleen doen bij desbetreffende overheidsorganisatie.

Kan mijn data ook op het dataportaal komen?

Dit dataportaal is voor data van de Nederlandse overheid. Indien u werkzaam bent voor een (semi-)overheidsorganisatie, kunt u dus overheid gerelateerde data publiceren op het portaal. Meer informatie vindt u hier.

Kan ik ook toepassingen met open data vinden op data.overheid.nl?

In de toepassingencatalogus kunt u zien welke toepassingen er door anderen met open data zijn gemaakt. Ook kunt u hier eigen toepassing toevoegen.

Ik ben op zoek naar meerdere datasets binnen een thema, kan ik dat op data.overheid.nl vinden?

Op de community pagina vindt u meer informatie over communities en groepen. Hier kunt u meerdere datasets binnen een bepaald thema vinden.

Kan ik een nieuwsbericht plaatsen op data.overheid.nl over data?

Dat kan zeker. Neem contact op met het team van data.overheid.nl hiervoor. Op de actualiteitenpagina kunt u ander nieuws bekijken. 

Waar vind ik informatie over het gebruik van data?

Lees hier meer over datagebruik. 

Organiseren jullie ook bijeenkomsten?

Ja dat doen wij zeker. Zo’n 2-4 keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten. Blijf hier op de hoogte.