Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van data.overheid.nl

Bij de bouw van data.overheid.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. De Rijksoverheid heeft zich verplicht deze richtlijnen toe te passen en te handhaven. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen biedt diverse voordelen voor bezoekers.

Meer informatie over de toegankelijkheid is hier te vinden.

Voor vragen over het webrichtlijnenbeleid van de overheid kun je contact opnemen met het data.overheid.nl team.