Licentie keuze

Licenties bij datasets

Wanneer je een dataset registreert op data.overheid.nl ben je verplicht om een licentie toe te kennen aan de dataset. In een licentie staat hoe een dataset hergebruikt mag worden.

In de tabel hieronder staan de licenties die voor data gebruikt worden op data.overheid.nl. Bij elke licentie is aangegeven of er sprake is van "open data". Enkele licenties leggen beperkingen op aan het hergebruik van de data.

Naam licentie Inhoud

Soort

Open Data?
Publiek Domein Door deze licentie toe te kennen, wordt vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. Open licentie Ja
CC-0 Door deze licentie toe te kennen aan een dataset wordt de dataset toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd de rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan. Open licentie Ja
Geo Gedeeld licentie In sommige gevallen is het noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te stellen, bijvoorbeeld door wetgeving. In zulke gevallen biedt de licentie Geo Gedeeld uitkomst.
Geo Gedeeld bestaat uit een aantal standaard gebruiksvoorwaarden, elke voorzien van een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een standaardlicentie. Er kan hierdoor sprake zijn van beperkingen in hergebruik mogelijkheden. 
Beperkte licentie Nee
CC-BY

Met deze licentie is een hergebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De dataset mag bewerkt worden en mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Een verwijzing naar de bron van de data is vereist. 

Open licentie Ja
CC-BY-SA Met deze licentie is een hergebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De data mag bewerkt worden. Een verwijzing naar de bron van de data is vereist. Daarnaast is een vereiste dat afgeleide producten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar worden gesteld (als open data).    Licentie met beperking Ja

Licenties voor hergebruik

Bij twijfel adviseren we altijd te kiezen voor de CC-0 licentie. CC-0 geeft voor hergebruikers duidelijk aan dat de data kan worden gebruikt zonder beperking. Meer informatie over licenties is te vinden op de Creative Commons website, over licenties.

Als onduidelijk is wat de licentie is van data die beschikbaar worden gesteld, kan tijdelijk voor een "onbekend" of "niet open" licentie worden gekozen. De datasets worden dan niet aangemerkt als open data, omdat (nog) onduidelijk is of er beperkingen zijn in hergebruik. 

NAAM INHOUD

Soort

Open Data?
Licentie onbekend Als een beheerder licentie onbekend gebruikt, dan geeft de leverancier hierbij aan dat hij/zij niet weet welke licentie van toepassing is op de dataset.  Geen hergebruik licentie Nee
Geen open licentie Als een leverancier 'geen open licentie' gebruikt, dan betekent dat de dataset niet openbaar is en opgevraagd dient te worden bij desbetreffende overheidsorganisatie  Gesloten
 
Nee