Dataverzoeken

Dataverzoeken op data.overheid.nl

Wanneer je data niet kunt vinden op data.overheid.nl kun je een verzoek doen om specifieke data van de overheid beschikbaar te stellen als open data. Dit doe je door een dataverzoek in te dienen via dit formulier

Bij het doen van een dataverzoek, geef je aan welke data je nodig hebt en waar je denkt dat deze data vindbaar is. Het team van data.overheid.nl zal het dataverzoek in behandeling nemen en onderzoeken of de data beschikbaar is. Dit doen wij door het verzoek door te sturen naar de (mogelijke) data-eigenaar binnen de overheid. Zodra we je dataverzoek in behandeling nemen krijg je een persoonlijke bevestiging hiervan.

Wanneer we meer informatie hebben over je dataverzoek nemen we weer contact op. Het dataverzoek wordt zichtbaar voor alle bezoekers van data.overheid.nl, zodat anderen kunnen zien welke dataverzoeken eerder gedaan zijn en hoe deze beantwoord zijn. De status en de afhandeling van je dataverzoek kun je volgen via de website. Jouw persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor het team van data.overheid.nl en worden verwijderd na het afsluiten van het dataverzoek.

Afhandeling van dataverzoeken door data.overheid.nl 

Het proces van afhandeling verloopt als volgt: 

  1. Je vult het dataverzoek formulier in en drukt op "opslaan".
  2. Je dataverzoek is nog niet zichtbaar op de website. Het dataverzoek wordt binnen 5 werkdagen door het team van data.overheid.nl in behandeling genomen. 
  3. Het team van data.overheid.nl analyseert het verzoek en publiceert dit in het overzicht van dataverzoeken. 
  4. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse wordt je verzoek direct beantwoord of doorgestuurd naar een overheidsorganisatie voor beantwoording. 
  5. Je kunt de status van het dataverzoek volgen via het overzicht van dataverzoeken. Ook andere bezoekers van data.overheid.nl kunnen jouw dataverzoek zien en volgen. 
  6. Na beantwoording krijgt het dataverzoek de status "afgehandeld". Het verzoek en het antwoord blijven zichtbaar in het overzicht van de dataverzoeken. In deze fase worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Let op: een dataverzoek dat je via data.overheid.nl invoert, is geen Wob-verzoek. Deze verzoeken dienen bij desbetreffende overheidsorganisatie te worden ingediend. Data.overheid.nl streeft er wel naar om de afhandeling van je dataverzoek binnen de door de Wob gestelde behandeltermijnen uit te voeren.  

In de tabel "status en fasen dataverzoek afhandeling" vind je de mogelijke stappen in de afhandeling. 

Overzicht status en fases in proces dataverzoek afhandeling

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke status en fasen van jouw dataverzoek, voorzien van een toelichting. 

Status Fase Toelichting
open actie data.overheid.nl Je dataverzoek is ontvangen. Team data.overheid.nl heeft je verzoek in behandeling. Jouw verzoek is gepubliceerd in het overzicht van dataverzoeken.  
open doorverwijzing data-eigenaar Je dataverzoek is doorverwezen naar een organisatie die waarschijnlijk antwoord kan geven. Data.overheid.nl houdt in de gaten of een antwoord beschikbaar komt. De betreffende organisatie is in het statusoverzicht aangegeven. 
open actie data-eigenaar Je dataverzoek is doorverwezen naar een organisatie die antwoord gaat geven. Data.overheid.nl houdt in de gaten dat het antwoord beschikbaar komt. De betreffende organisatie is in het statusoverzicht aangegeven. 
open/afgehandeld data is gepland voor openen Je verzoek heeft geleid tot een actie om data te openen. De data is echter nog niet beschikbaar. Indien mogelijk wordt een datum genoemd dat de data beschikbaar zal komen en als dataset op data.overheid.nl te vinden zal zijn.
afgehandeld data is beschikbaar De gevraagde data is beschikbaar als dataset op data.overheid.nl. De URL naar de dataset is opgenomen in het statusoverzicht.
afgehandeld data is aangepast Je verzoek heeft geleid tot een aanpassing in de omschrijving van de data of in de beschikbare bronnen. Mogelijk zijn bronnen toegevoegd, aangepast of verwijderd. De URL naar de dataset is opgenomen in het statusoverzicht.
afgehandeld data is niet openbaar Je verzoek betreft data van de overheid die niet openbaar kan of mag worden gemaakt. In de toelichting in het statusoverzicht van uw dataverzoek is uitleg gegeven waarom de data niet beschikbaar komt. 
afgehandeld vraag is beantwoord De vraag in je verzoek is beantwoord. Er is geen nieuwe data ontsloten of data aangepast.  
afgehandeld geen overheidsdata Je dataverzoek betrof geen data die door de Nederlandse overheid beschikbaar kan worden gesteld. 
afgehandeld geen dataverzoek Jouw verzoek betreft geen verzoek om data of specifieke vraag over een dataset. Indien het verzoek relevant is voor bezoekers van data.overheid.nl blijft deze gepubliceerd in het overzicht.