Hoe kan data.overheid.nl u helpen om data beschikbaar te maken?

Dataverzoeken op data.overheid.nl

Wanneer u de door u gezochte data niet kunt vinden op data.overheid.nl kunt u een verzoek doen om specifieke data van de overheid beschikbaar te stellen als open data. Dit doet u door een dataverzoek in te dienen op deze website. 

Bij het insturen van een dataverzoek, geeft u aan welke data u nodig hebt en waar u denkt dat deze data vindbaar is. Het team van data.overheid.nl zal vervolgens uw dataverzoek in behandeling nemen en onderzoeken of de data beschikbaar is. Dit doen wij door het verzoek door te sturen naar de (mogelijke) data-eigenaar binnen de overheid. Zodra we uw dataverzoek in behandeling nemen, krijgt u een persoonlijke bevestiging. Wanneer we meer informatie hebben met betrekking tot uw dataverzoek nemen we weer contact op. Uw dataverzoek wordt zichtbaar voor alle bezoekers van data.overheid.nl, zodat anderen kunnen zien welke dataverzoeken reeds gedaan zijn en of deze beantwoord zijn. De status en de afhandeling van uw dataverzoek kunt u volgen via de website. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor het team van data.overheid.nl en worden verwijderd na het afsluiten van het dataverzoek.

Afhandeling van dataverzoeken door data.overheid.nl 

Het proces van afhandeling verloopt als volgt: 

  1. U vult het dataverzoek formulier in en drukt op "opslaan".
  2. Uw dataverzoek is nog niet zichtbaar op de website. Uw dataverzoek wordt binnen 5 werkdagen door het team van data.overheid.nl in behandeling genomen. 
  3. Het team van data.overheid.nl analyseert uw verzoek en publiceert dit in het overzicht van dataverzoeken. 
  4. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse, wordt uw verzoek direct beantwoord of doorgestuurd naar een overheidsorganisatie voor beantwoording. 
  5. U kunt de status van uw dataverzoek volgen via het overzicht van dataverzoeken. Ook andere bezoekers van data.overheid.nl kunnen uw dataverzoek zien en volgen. 
  6. Na beantwoording krijgt uw verzoek de status "afgehandeld". Het verzoek en het antwoord blijven zichtbaar in het overzicht van de dataverzoeken. In deze fase worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Let op: een dataverzoek dat u via data.overheid.nl invoert, is geen Wob-verzoek. Deze verzoeken dienen bij desbetreffende overheidsorganisatie te worden ingediend. Data.overheid.nl streeft er wel naar om de afhandeling van uw verzoek binnen de door de Wob gestelde behandeltermijnen uit te voeren.  

In de tabel "status en fasen dataverzoek afhandeling" vindt u de mogelijke stappen in de afhandeling. 

Overzicht status en fases in proces dataverzoek afhandeling

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke status en fasen van uw dataverzoek voorzien van een toelichting. 

Status Fase Toelichting
open actie data.overheid.nl Uw dataverzoek is ontvangen. Team data.overheid.nl heeft uw verzoek in behandeling. Uw verzoek is gepubliceerd in het overzicht van dataverzoeken.  
open doorverwijzing data-eigenaar Uw dataverzoek is doorverwezen naar een organisatie die waarschijnlijk antwoord kan geven. Data.overheid.nl houdt in de gaten of een antwoord beschikbaar komt. De betreffende organisatie is in het statusoverzicht aangegeven. 
open actie data-eigenaar Uw dataverzoek is doorverwezen naar een organisatie die antwoord gaat geven. Data.overheid.nl houdt in de gaten dat het antwoord beschikbaar komt. De betreffende organisatie is in het statusoverzicht aangegeven. 
open/afgehandeld data is gepland voor openen Uw verzoek heeft geleid tot een actie om data te openen. De data is echter nog niet beschikbaar. Indien mogelijk wordt een datum genoemd dat de data beschikbaar zal komen en als dataset op data.overheid.nl te vinden zal zijn.
afgehandeld data is beschikbaar De gevraagde data is beschikbaar als dataset op data.overheid.nl. De URL naar de dataset is opgenomen in het statusoverzicht.
afgehandeld data is aangepast Uw verzoek heeft geleid tot een aanpassing in de omschrijving van de data of in de beschikbare bronnen. Mogelijk zijn bronnen toegevoegd, aangepast of verwijderd. De URL naar de dataset is opgenomen in het statusoverzicht.
afgehandeld data is niet openbaar Uw verzoek betreft data van de overheid die niet openbaar kan of mag worden gemaakt. In de toelichting in het statusoverzicht van uw dataverzoek is uitleg gegeven waarom de data niet beschikbaar komt. 
afgehandeld vraag is beantwoord De vraag in uw verzoek is beantwoord. Er is geen nieuwe data ontsloten of data aangepast.  
afgehandeld geen overheidsdata Uw dataverzoek betrof geen data die door de Nederlandse overheid beschikbaar kan worden gesteld. 
afgehandeld geen dataverzoek Uw verzoek betreft geen verzoek om data of specifieke vraag over een dataset. Indien uw verzoek relevant is voor bezoekers van data.overheid.nl blijft deze gepubliceerd in het overzicht.