Data kan op veel verschillende manieren aangeboden worden.

Dataformaten

Bij het aanmelden van een dataset op data.overheid.nl kunt u kiezen uit diverse bestandsformaten. Deze bestandsformaten zijn geselecteerd aan de hand van het DCAT model. In de tabel hieronder zijn de meest gangbare formaten uitgelegd.

FORMAAT Uitleg
Atom  XML-gebaseerde formaat dat vergelijkbaar is met .rss. Het is ontworpen om een universele standaard te zijn voor persoonlijke content en weblogs.
JSON Dit standaard formaat wordt gebruikt voor het opslaan van eenvoudige data en objecten. De tekst is te lezen voor mensen en is gebaseerd op de javascript.
OGC: WMS WMS wordt gebruik in veel GEO datasets. Het bevragen van een webservice formaat kan tot problemen leiden in de webbrowser. Een hulptool als bijvoorbeeld ArcGis of QGis is daarom raadzaam bij het openen van de data.
OGC: WFS WFS wordt gebruik in veel GEO datasets. Het bevragen van een webservice formaat kan tot problemen leiden in de webbrowser. Een hulptool als bijvoorbeeld ArcGis of QGis is daarom raadzaam bij het openen van de data.
GML Geography Markup Language (GML) is het uitwisselingsformaat voor geografische bestanden. Het definieert XML-codering voor het overbrengen en opslaan van allerlei geo-informatie, zoals geometrie, topografie, coverages en sensordata. GML kan worden gebruikt voor bestandsuitwisseling maar ook binnen webservices zoals WFS.
KML Keyhole Markup Language (KML) is een op XML gebaseerde standaard opmaak taal voor geografische data. Het is als ISO standaard erkend en wordt veelal in combinatie met Google Maps gebruikt.
TXT TXT formaten zijn tekstformaten. Bedoeld om tekstuele data uit te wisselen.
ZIP Een zip is een map met daarin meerdere documenten.
CSV Bestand met data dat gescheiden wordt door komma's. CSV wordt vaak gebruikt om gegevens te wisselen.
HTML HTML is een Webpagina die weergeeft wordt in een webbrowser. De HTML-broncode wordt ontleed door de webbrowser en wordt meestal niet gezien door de gebruiker.
XML  XML gegevensbestand dat labels gebruikt om objecten en objectkenmerken te definiëren; geformatteerd net als een HTML. XML bestanden standaard manier van opslag en overdracht van gegevens tussen programma en via het internet. Omdat ze zijn opgemaakt als tekst documenten, kunnen ze worden bewerkt door een eenvoudige tekstverwerker.