Datasets publiceren

Publicatie van datasets op data.overheid.nl

Deze informatie is voor overheidsorganisaties die een dataset willen registreren op het dataportaal. 

Mogelijkheden om datasets aan te melden

 1. Handmatig op data.overheid.nl. Hiervoor maak je eerst een account aan als data-eigenaar. Vervolgens voer je de dataset in via het formulier 'aanmelden dataset'. Om je te helpen bij het handmatig publiceren van datasets op data.overheid.nl hebben we een handleiding geschreven.
 2. Automatisch via andere dataportalen zoals het Nationaal Georegister of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle datasets die zijn aangemeld bij genoemde dataportalen worden automatisch op data.overheid.nl overgenomen. Je hoeft hier niets voor te doen.
 3. Automatisch vanuit het eigen dataportaal. Heeft jouw overheidsorganisatie een eigen dataregister of een eigen dataportaal? Je hoeft de gegevens dan niet opnieuw handmatig in te voeren op data.overheid.nl. De aanlevering kan dan geautomatiseerd via de API van CKAN [authenticatiesleutel is noodzakelijk] volgens de DCAT standaard. De leverancier van jouw dataportaal kan hier meer over vertellen. Hier kun je meer lezen over API.
  Daarnaast kan data.overheid.nl je portaal ook harvesten volgens de DCAT standaard. Neem in dat geval contact op met het team van data.overheid.nl over de mogelijkheden via data@koop.overheid.nl

Verspreiding van dataset informatie

Het Europese Dataportaal harvest alle datasets vanuit Nederland via het Nationale dataportaal data.overheid.nl. 

Waarom automatisch synchroniseren?

Het harvesten van informatie of synchroniseren via de API heeft grote voordelen:

 • datasets worden slechts eenmaal aangemeld, ingevoerd en onderhouden;
 • datasets worden door de bron-eigenaar op één plek beheerd;
 • er ontstaat één locatie waar alle datasets van de Nederlandse overheid te vinden zijn, namelijk: data.overheid.nl;
 • data.overheid.nl zorgt dat alle datasets vindbaar zijn op het Europese Dataportaal.

Wil je zelf datasets aanleveren? 

Neem contact met ons op voor meer informatie of meld je direct aan als "data-eigenaar" om een account voor handmatige invoer aan te maken. Alleen (overheids)organisaties worden goedgekeurd als "data-eigenaar". 

Om datasets te publiceren op data.overheid.nl heb je een data-eigenaar account nodig zodat je toegang krijgt tot het portaal en de rechten krijgt om datasets te publiceren. Via deze link kun je een data-eigenaar account aanvragen. Na goedkeuring kun je via jouw account datasets publiceren op het portaal.

Het is mogelijk om informatie over (een deel van) de datasets automatisch aan te leveren aan data.overheid.nl. Data.overheid.nl biedt hiervoor de standaard CKAN API aan. Er zijn een aantal voorwaarden om data te kunnen aanleveren bij data.overheid.nl

Organisatorische voorwaarden voor aanlevering

 1. Je hebt een goedgekeurd data-eigenaar account op data.overheid.nl.
 2. Je hebt een geldig e-mailadres opgegeven voor de afhandeling van eventuele vragen en dataverzoeken.
 3. Je bent data-eigenaar of mag handelen namens een data-eigenaar die voorkomt in onze lijst van data-eigenaren.
 4. Je hebt toestemming om namens desbetreffende overheidsorganisatie datasets aan te melden als data-eigenaar.

Technische voorwaarden

     1. Je dataset informatie voldoet aan de DCAT-AP-NL standaard: 

 • alle verplichte velden zijn gevuld;
 • alleen toegestane waarden zijn opgenomen in de metadatavelden.

     2. Je hebt een unieke identifier als metadata opgenomen per dataset. Deze identifier wijzigt niet en wordt hergebruikt voor andere data.

     3. Je kiest zelf van welke datasets je de informatie aanlevert.

     4. Je hebt zelf voorzieningen getroffen om de API van data.overheid.nl met een vaste frequentie te kunnen aanroepen en informatie aan te leveren.

Vervolgactie

Kun je namens jouw overheidsorganisatie aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Neem dan contact met ons op via data@koop.overheid.nl en geef hierbij aan dat je interesse hebt om data aan te leveren via de API. In een (telefonisch) afstemmingsgesprek nemen we de voorwaarden en eventuele vragen door. 

Wat krijg je van data.overheid?

 1. Toegang tot een test-omgeving om de opstelling voor de API koppeling te testen. 
 2. Voor je bestaande data-eigenaar account op data.overheid.nl ontvang je een API key die nodig is om informatie via de API toe te voegen aan data.overheid.nl. De API key is strikt verbonden aan het betreffende account, aan één catalogus en aan de betreffende data-eigenaar.  
 3. Een overeenkomst waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd. 

N.B. de aanlevering via de API omvat GEEN datastorage op data.overheid.nl. Je verzorgt zelf de opslag van jouw data en levert bij data.overheid.nl alleen een link naar de data aan. 

Contact voor ondersteuning

Lukt het niet of heb je hier nog vragen over? Dan zijn wij uiteraard bereikbaar via data@koop.overheid.nl!