Actueel

 

Dit dataportaal bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het openbaar maken van data. Dat doen we door feedback te verwerken, te helpen bij het aanmelden en zoeken van datasets en door bij te dragen aan kennis over open data.

Vindplaats van overheidsdata

Data.overheid.nl biedt een actueel overzicht van alle beschikbare datasets binnen de Nederlandse overheid. Het dataportaal verwijst naar de vindplaats en/of naar de organisaties en contactpersonen achter een dataset. De functie wordt ingevuld door: het dataregister [data] en de synchronisatiefuncties met databronnen van overheidsorganisaties.

Monitor van kwaliteit en relevantie

Overheidsdata is bruikbaar als deze van goede kwaliteit en relevant is. De informatie over data (metadata) moet daarom zoveel mogelijk vertellen over de context en beschikbaarheid van de data. Daarom controleren en verbeteren wij de vindbaarheid en kwaliteit van datasets.

Inzicht geven in vraag naar data vanuit hergebruikers

Wij bieden inzicht in het aanbod en de vraag naar data van de Nederlandse overheid. Bent u op zoek naar overheidsdata maar kunt u deze niet vinden?  Met een dataverzoek kunt u aangeven welke overheidsdata volgens u beschikbaar zou moeten komen. Wij nemen vervolgens contact op met de betreffende (overheids)organisatie om te kijken of deze data als open data beschikbaar kan komen. 

Ondersteunen van overheidsorganisaties bij het beschikbaar maken van data

Data.overheid.nl biedt ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het beschikbaar maken en houden van data. Dat doen we door bijvoorbeeld door het leveren van handreikingen en het ontwikkelen van standaarden. Maar ook door bijeenkomsten te organiseren. Data.overheid.nl werkt bijvoorbeeld samen met het Nationaal Georegister, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CBS en met alle overheidsorganisaties die hun data aanbieden voor hergebruik.

Tot slot houden wij op deze pagina's meer informatie bij over open data.