Hoe gaat data.overheid.nl met uw gegevens om?

Persoonsgegevens en cookies

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop UBR|KOOP, de organisatie achter de website www.overheid.nl, omgaat met de persoonsgegevens en cookies die via de website worden verkregen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening beschermt de privacy van burgers en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De verordening en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geven enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Als u op de website reageert of als u zich abonneert, worden uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw postcode verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden of om u de informatie te sturen waarom u hebt gevraagd.

Cookies

Overheid.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Overheid.nl gebruikt cookies om uw voorkeuren voor de weergave van Overheid.nl op te slaan. Zo wordt uw voorkeur voor de tekstgrootte opgeslagen. Het onderdeel Wet- en regelgeving slaat uw voorkeuren met betrekking tot de weergave van wetteksten op. Deze cookies worden niet gebruikt om een profiel over de bezoekers van Overheid.nl aan te maken of om de bezoekers te volgen. Overheid.nl plaatst ook geen cookies van derde partijen (zogenaamde third-party cookies).

Mocht u desondanks niet willen dat Overheid.nl cookies plaatst, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van Overheid.nl.

Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.