Privacy & cookies

Privacy en cookies

Op deze pagina vind je informatie over de manier waarop UBR|KOOP, de organisatie achter de website www.overheid.nl, omgaat met de persoonsgegevens en cookies die via de website worden verkregen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening beschermt de privacy van burgers en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar je je naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel jouw gegevens worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De verordening en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geven enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Als je op de website reageert of als je je abonneert, worden je e-mailadres, je naam en eventueel je postcode verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om jouw reactie te beantwoorden of om de informatie te sturen waar je om hebt gevraagd.

Cookies

Overheid.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Overheid.nl gebruikt cookies om je voorkeuren voor de weergave van Overheid.nl op te slaan. Zo wordt je voorkeur voor de tekstgrootte opgeslagen. Het onderdeel Wet- en regelgeving slaat je voorkeuren met betrekking tot de weergave van wetteksten op. Deze cookies worden niet gebruikt om een profiel over de bezoekers van Overheid.nl aan te maken of om de bezoekers te volgen. Overheid.nl plaatst ook geen cookies van derde partijen (zogenaamde third-party cookies).

Mocht je desondanks niet willen dat Overheid.nl cookies plaatst, dan kun je dit instellen via de privacy-opties van je browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van Overheid.nl.

Meer informatie over cookies vind je op de website Veilig internetten.