Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Voer een juridische check uit voor het beschikbaar stellen van data

Voordat data beschikbaar kunnen komen als open data moet eerst een juridische check gedaan worden. Als duidelijk is welke data mogelijk gepubliceerd zullen worden, moet gecontroleerd worden of het open stellen daarvan niet in strijd is met enige rechtsregel. Meer informatie over het uitvoeren van een juridische check en persoonsgegevens vind je hier.