Data inventarisaties

Data inventarisaties

Tijdens een data inventarisatie worden alle beschikbare data in een organisatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke data geschikt zijn om als open data te publiceren en tot een collectie te komen. 

De data inventarisatie is volledig openbaar en levert jaarlijks veel nieuwe beschikbare datasets op.

Wil je meer weten over data inventarisaties, neem dan contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl. Meer informatie over data inventarisaties vind je via deze link.