De standaard voor het uitwisselen van datasets.

Alles over de DCAT standaard

Om datasets overzichtelijk te kunnen presenteren en om gericht naar datasets te kunnen zoeken, worden datasets in data.overheid.nl beschreven met metadata. Het W3C heeft hiervoor DCAT ontwikkeld, een metadata standaard voor de beschrijving van datasets. Lees meer over DCAT van W3C.

DCAT-standaard Europese Unie

Vanuit de Europese Unie is er een toepassingprofiel van DCAT opgesteld. Het Nederlandse toepassingsprofiel van DCAT is gebaseerd op versie 1.1 van het EU-profiel (meer over DCAT-AP-EU 1.1 van de EU). Er wordt continu gewerkt aan een update van het DCAT-AP-EU. Daarin wordt onder andere ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets, meegenomen. Volg de ontwikkelingen van DCAT-AP-EU.

DCAT-standaard voor de Nederlandse overheid: DCAT-DONL

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands toepassingsprofiel. Het toepassingsprofiel voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi. Data.overheid.nl is opgezet op basis van DCAT-DONL. Het toepassingsprofiel bestaat uit een beschrijving van het datamodel, de waaardelijsten die worden gebruikt voor de invulling van het model en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets. De Nederlandse overheid kent meer toepassingsprofielen (ook wel IPM's genoemd) voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens DCAT-DONL. Hierbij is volledige compatibiliteit met de Europese DCAT standaard bereikt voor Nederlandse datasets. Er is ook een "mapping" gemaakt naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de metadata-uitwisseling met andere datacatalogi in Nederland en in Europa op een hoger plan brengen.

Waarom DCAT voor Datasets

Waarom een Nederlands toepassingsprofiel van DCAT? Het toepassingsprofiel voor Datasets beschrijft welke informatie we tussen Nederlandse datacatalogi uitwisselen en welke referentie-gegevens we daarbij gebruiken. Omdat we ons beperken tot Nederlandse datacatalogi kunnen we afspraken maken over de te gebruiken referentiegegevens, zoals identificatie van organisaties, onderwerp- en thema-indeling. Een aantal van deze referentiegegevens zijn beschikbaar als waardelijsten (zie DCAT-AP-DONL waardelijsten) en leunen op de standaard OWMS waardelijsten.

Een lijst met datacatalogi en een lijst met dataset-uitgevers zijn beschikbaar op data.overheid.nl: https://data.overheid.nl/community/catalogi

DCAT-DONL

DCAT-DONL is bedoeld om de uitwisseling van metadata binnen Nederland eenvoudig te houden. Als Nederlandse Datacatalogi hun metadata volgens het toepassingsprofiel aanleveren aan data.overheid.nl kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal. In 2017 is begonnen met het documenteren van een nieuwe versie van DCAT, gebaseerd op de nieuwe versie DCAT-AP-EU 1.1. Dit heeft geresulteerd in een gedocumenteerde DCAT standaard DCAT-AP-DONL 1.1 (documentatie: DCAT-AP-DONL 1.1). 

DCAT-AP-DONL 1.1 

Data.overheid.nl heeft in samenwerking met diverse partijen het overheidsprofiel voor de DCAT opgesteld. De formele naam is DCAT-AP-DONL 1.1. Deze versie van DCAT wordt op data.overheid.nl op dit moment toegepast voor het aanleveren van dataset metadata door andere overheden en externe leveranciers. Data.overheid.nl levert in DCAT formaat vervolgens aan het Europese dataportaal door. 

Voor alle documentatie en informatie over het speciale overheidsprofiel voor het uitwisselen van metadata verwijzen wij u graag naar de volgende pagina:

DCAT-AP-DONL 1.1 (specificatie en documentatie)

DCAT-AP-DONL waardelijsten (bijgewerkt t/m jun 2020)

 

Advies over gebruik DCAT

Data.overheid.nl geeft het volgende advies over gebruik van de DCAT standaard: 

1. DCAT-DONL verplicht: voor het aanleveren van metadata over datasets van de Nederlandse overheid aan data.overheid.nl 

2. DCAT-DONL gewenst: voor het uitwisselingen van metadata over datasets tussen Nederlandse overheden en hun leveranciers

3. DCAT-EU verplicht: voor het aanleveren van metadata aan het EU dataportaal (alleen voor data.overheid.nl) 

4. DCAT-EU gewenst: voor alle publieke en private partijen in de EU die dataset informatie uitwisselen die geen data van de Nederlandse overheid betreft. 

5. DCAT (W3C) gewenst: voor alle publieke en private partijen wereldwijd die dataset informatie uitwisselen die geen data van de Nederlandse overheid betreft. 

Het staat partijen daarnaast vrij om afgeleide toepassingsprofielen te maken van de al gepubliceerde toepassingsprofielen van de EU en data.overheid.nl, waarbij idealiter een mapping wordt gepubliceerd naar de leidende profielen. 

 

DCAT 2.0

Sinds februari 2020 is een nieuwe versie van DCAT ontwikkeld door het W3C (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/). Op 29 juni 2020 publiceerde de Europese Unie haar versie 2.0.1 van een toepassingsprofiel voor deze versie van DCAT (link naar DCAT 2.0 op EU Joinup). Dit betekent dat data.overheid.nl aan het werk kan om de DCAT-DONL te upgraden naar versie 2.0. We zullen op deze pagina meer informatie geven zodra hiervoor een planning bekend is. 

Meer informatie