DCAT-AP-DONL

De DCAT standaard

Om datasets overzichtelijk te kunnen presenteren en om gericht naar datasets te kunnen zoeken, worden datasets in data.overheid.nl beschreven met metadata. Het W3C heeft hiervoor DCAT ontwikkeld, een metadata standaard voor de beschrijving van datasets. 

Het team van data.overheid.nl geeft een eigen versie van DCAT ontwikkeld die speciaal voor de uitwisseling van dataset informatie voor de Nederlandse situatie is ingericht. We noemen dit toepassingsprofiel DCAT-DONL. 

Op onze documentatie server vind je meer informatie over DCAT. Dit zijn de beschikbare onderwerpen in de documentatie: 

 

DCAT 2.0

Sinds februari 2020 is een nieuwe versie van DCAT ontwikkeld door het W3C (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/). Op 29 juni 2020 publiceerde de Europese Unie haar versie 2.0.1 van een toepassingsprofiel voor deze versie van DCAT (link naar DCAT 2.0 op EU Joinup). Dit betekent dat data.overheid.nl aan het werk kan om de DCAT-DONL te upgraden naar versie 2.0. 

Condities, begrippen, modellen en datakwaliteit

Op de DCAT 2.0 pagina kun je ook meer lezen over de pilot die we in 2021 willen starten om bij datasets meer informatie op te nemen: 

  1. Helder maken wat de condities zijn voor het delen van data die niet open is
  2. Een score opbouwen voor de kwaliteit van de metadata en in een oogopslag zichtbaar maken
  3. Begrippen aan de dataset toevoegen die in de dataset zijn beschreven
  4. Modellen/kolombeschrijvingen die meer over de structuur van de data kunnen vertellen