Inhoudelijke standaarden

Standaarden 

Het gebruik van standaarden wordt nadrukkelijk aanbevolen. Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Het gebruik van open standaarden biedt de mogelijkheid om met elkaar dezelfde ‘taal’ te spreken. Dit kan het hergebruik makkelijker maken en bevorderen. Open standaarden dragen bij aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het bespaart kosten en verlicht administratieve lasten. 

Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid van deze standaarden zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken. Tevens vergroot dit de koppelbaarheid van je eigen data.

Wat zijn open standaarden?

Het Forum Standaardisatie interpreteert open standaarden als volgt:

‘Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is.’

In een standaard worden dus specifieke afspraken gemaakt m.b.t. het uitwisselen van gegevens.

Standaarden voor datasets

Voor het beschikbaar stellen van open datasets vanuit de overheid bestaan op diverse terreinen ook standaarden. Data.overheid.nl laat zoveel mogelijk zien welke standaarden er zijn met betrekking tot het beschikbaar stellen van data. Een greep uit de standaarden vind je in onderstaand overzicht. Het is verstandig om als overheidsorganisatie aan te sluiten op een bestaande standaard bij het beschikbaar stellen van de data.

Dataset Gebruikte standaard Organisatie
DCAT DCAT-AP-DONL 2.0 (dataoverheid.github.io) KOOP
Locatie-data https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden Geonovum
Classificaties https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties CBS
Juriconnect https://www.koopoverheid.nl/standaarden/juriconnect KOOP


Heb je ook een standaard of wil je meer weten over standaarden? Neem gerust contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.