Impact

Als overheid zijnde wordt veel data ter beschikking gesteld als open data voor hergebruik. De overheid verzamelt dan ook veel data, maar omdat het grootste deel van die overheidsdata openbaar is volgens de wet, en dus geopend kan worden kan het beschikbaar worden gemaakt voor anderen om te gebruiken. Waarom is dat van belang dat de overheid haar data opent?

Op veel gebieden is open data waardevol, want op die manier kunnen diverse mensen en organisaties profiteren van de beschikbaarheid aan data. Tevens is het moeilijk om tegelijkertijd dan ook de impact van openen van data vast te stellen. Het meten van impact is daarom een waardevol instrument om de thermometer rondom open data te bepalen. 

Zo zijn er diverse soorten impact te onderscheiden:

  • Economisch
  • Maatschappelijk
  • Transparantie
  • Legitimiteit

Zo heeft o.a. de TU Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse de kosten en baten van het beschikbaar stellen van open data onderzocht. Dit rapport valt hier te lezen.

Om inzicht te krijgen in wat de impact van open data is, monitort data.overheid.nl diverse statistieken rondom het gebruik van open data en maak het inzichtelijk welke toepassingen er met open data zijn gemaakt. Deze instrumenten kunt u bovenaan deze pagina vinden in de tabbladen monitor en toepassingen.

Heeft u hier vragen en/of opmerkingen over, dan kunt u contact opnemen met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl