Benchmarks voor open data

Benchmarks open data

Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden op open data-gebied regelmatig gemeten. Nederland scoort afwisselend in de verschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. 

Europese benchmarks

Nederlandse benchmarks

Tot 2016 hield de Rekenkamer de stand van zaken rond open data bij: 

Andere benchmarks: