Benchmarks voor Open Data

Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden op open data-gebied regelmatig gemeten. Nederland scoort afwisselend in de verschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. 

Nederlandse benchmarks: 

Europese benchmarks

Internationale benchmarks: