Aantallen datasets

Overzicht van aantallen datasets per maand in laatste periode. De aantallen zijn een momentopname van de stand aan het begin van elke maand.

Periode Totaal datasets Datasets data.overheid.nl Datasets NGR Datasets CBS Aantal datasets overig overheid Aantal andere registers
April 2015 6 198 334 2 200 3 664
Mei 2015 6 565 335 2 565 3 665
Juni 2015 6 492 329 2 500 3 663
Juli 2015 6 949 338 2 849 3 762
September 2015 7 134 343 2 940 3 851
Oktober 2015 6 970 339 2 740 3 892
November 2015 7 315 352 3 017 3 946
December 2015 7 254 378 3 020 3 855
Einde jaar 2015 7 283 382 3 045 3 855
Begin 2016 7 283 382 3 045 3 855
Februari 2016 7 367 391 3 120 3 855
Maart 2016 7 656 429 3 200 3 855 103
April 2016 7 614 438 3 148 3 856 172
Mei 2016 7 683 448 3 207 3 856 172
Juni 2016 7 679 447 3 204 3 856 172
Juli/Aug 2016 7 685 451 3 210 3 856 172
September 2016 9 261 509 3 520 4 403 172 657
Oktober 2016 9 393 524 3 582 4 414 172 701
November 2016 9 768 546 3 890 4 438 172 719
Eind 2016 10 035 570 3 896 4 580 172 814
Januari 2017 10 274 586 4 031 4 595 170 890
Februari 2017 10 313 629 4 031 4 609 170 874
Maart 2017 10 333 626 3 909 4 711 170 917
April 2017 9 974 624 3 909 4 349 175 917
Mei 2017 10 445 615 4 044 4 359 473 954
Juni 2017 10 392 736 3 861 4 362 473 960
Juli 2017 10 832 848 4 164 4 380 476 964
Augustus 2017 11 034 838 4 351 4 394 476 975