Meest bekeken datasets

Meest bekeken datasets 2022

In 2022 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid) CBS
1 Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid) CBS
2 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kadaster
3 Toegelaten instellingen WTZi Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
4 Overledenen; geslacht en leeftijd, per week CBS
5 Consumentenprijsindexcijfers CBS
6 Gegevens kinderopvanglocaties LRK DUO
7 IBIS Bedrijventerreinen Interprovinciaal Overleg
8 Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015 CBS
9 Verkeersongevallen - Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland RWS
10 Leefbaarometer meting 2020 BZK

Meest gezochte onderwerpen 2022

In 2022 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Postcode
2 DRZ
3 Energie
4 NWB
5 Bomen
6 Postcodes
7 Amsterdam
8 Rotterdam
9 Migratie
10 052016

Meest bekeken datasets 2021

In 2021 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Overledenen; geslacht en leeftijd, per week CBS
1 Overledenen; geslacht en leeftijd, per week CBS
2 Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid) CBS
3 COVID-19 infecties op de Nederlandse IC’s Stichting NICE
4 Gegevens kinderopvanglocaties LRK DUO
5 Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente RIVM
6 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kadaster
7 Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl Min. BUZA
8 IBIS Bedrijventerreinen Interprovinciaal Overleg
9 Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden CBS
10 Energiesubsidiewijzer RVO

Meest gezochte onderwerpen 2021

In 2021 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Postcode
2 Covid
3 Energie
4 Amsterdam
5 Rotterdam
6 Bomen
7 NWB
8 Corona
9 WOZ
10 Den Haag

 

Meest bekeken datasets 2020

In 2020 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl Min. BUZA
1 Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl Min. BUZA
2 Consumentenprijsindex cijfer CBS
3 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
4 Covid-19 infecties op Nederlandse IC's Stichting NICE
5 Rentetarieven van de Europese Centrale Bank DNB
6 Overledenen; geslacht en leeftijd per week CBS
7 Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente RIVM
8 Verkaufsbücher Kadaster
9 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
10 Leefbaarometer Min. BZK

Meest gezochte onderwerpen 2020 

In 2020 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Postcode
2 covid
3 corona
4 Amsterdam
5 052016
6 DVI
7 Energie
8 WOZ
9 Bomen
10 BAG

Meest bekeken datasets 2019

In 2019 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
1 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
2 Consumentenprijsindex cijfer CBS
3 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
4 Gedetineerden; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering CBS
5 Woonplaatsen in Nederland 2019 CBS
6 GBKN (Grootschalige basis kaart) Kadaster
7 Basisregistratie Gewaspercelen RVO
8 Woonplaatsen in Nederland 2018 CBS
9 Rentetarieven van de Europese Centrale Bank DNB
10 Locatie bij postcode huisnummer Gemeente Amsterdam

Meest gezochte onderwerpen 2019 

In 2019 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Postcode
2 052016
3 Water
4 Amsterdam
5 Energie
6 DVI
7 Utrecht
8 Bomen
9 Gemeente
10 Rotterdam

Meest bekeken datasets 2018

In 2018 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
3 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 UWV Beroepenkaart UWV
6 GBKN- Grootschalige basis kaart Kadaster
7 Europese Aanbestedingen EC
8 BIG Register - systeemkoppeling CIBG
9 Luchtvaartuigregister IL&T
10 Basis Wetten Bestand KOOP

Meest bekeken datasets 2017

In 2017 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Nationaal Wegen Bestand Min. I&W
3 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland Min. I&W
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
6 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
7 CBS Gebiedsindelingen CBS
8 Rijks ICT-dashboard Min. BZK
9 Databank Verkiezingsuitslagen Min. BZK
10 Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) Min. EZK

Meest bekeken datasets 2016

In 2016 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Voertuig open data - RDW RDW
3 Beheerkaart nat, thema water Min I&M
4 Gegevens Kinderopvanglocaties MinSZW
5 Gerealiseerde Verkopen Vastgoed Rijksoverheid MinBZK
6 Nationaal Wegenbestand MinI&M
7 Leefbarometer 2.0 MinBZK
8 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
9 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland MinI&M
10 Rijks ICT-dashboard MinBZK

Gebruikscijfers open data andere overheidsorganisaties

Er zijn diverse overheidsorganisaties die cijfers publiceren over het gebruik van de (open) data.

Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u hier terecht.

Voor het Kadaster kunt u hier terecht.