Meest bekeken datasets

Meest bekeken datasets eerste half jaar 2019

In het eerste half jaar van 2019 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
2 Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) RVO
3 Stembureaus Nieuwegein Gem. Nieuwegein
4 Nationale Bewegwijzering Rijkswaterstaat
5 Gedetineerden; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering CBS
6 Waarde Onroerende Zaken van woningen en niet-woningen CBS
7 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
8 UWV Beroepenkaart UWV
9 Consumentenprijsindex cijfer CBS
10 Verantwoordingsinformatie Woningcorporaties dvi 2017-Hfd 3 IL&T

Meest gezochte onderwerpen eerste helft 2019 

In de eerste helft van 2019 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Open data
2 Postcodes
3 Verkiezingen
4 Stemlocaties
5 DVI
6 Energie
7 WOZ
8 Water
9 BAG data
10 Parkeren

Meest bekeken datasets 2018

In 2018 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
3 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 UWV Beroepenkaart UWV
6 GBKN- Grootschalige basis kaart Kadaster
7 Europese Aanbestedingen EC
8 BIG Register - systeemkoppeling CIBG
9 Luchtvaartuigregister IL&T
10 Basis Wetten Bestand KOOP

Meest bekeken datasets 2017

In 2017 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Nationaal Wegen Bestand Min. I&W
3 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland Min. I&W
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
6 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
7 CBS Gebiedsindelingen CBS
8 Rijks ICT-dashboard Min. BZK
9 Databank Verkiezingsuitslagen Min. BZK
10 Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) Min. EZK

Meest bekeken datasets 2016

In 2016 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Voertuig open data - RDW RDW
3 Beheerkaart nat, thema water Min I&M
4 Gegevens Kinderopvanglocaties MinSZW
5 Gerealiseerde Verkopen Vastgoed Rijksoverheid MinBZK
6 Nationaal Wegenbestand MinI&M
7 Leefbarometer 2.0 MinBZK
8 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
9 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland MinI&M
10 Rijks ICT-dashboard MinBZK

Gebruikscijfers open data andere overheidsorganisaties

Er zijn diverse overheidsorganisaties die cijfers publiceren over het gebruik van de (open) data.

Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u hier terecht.

Voor het Kadaster kunt u hier terecht.