Meest bekeken datasets 2019

In 2019 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
2 Consumentenprijsindex cijfer CBS
3 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
4 Gedetineerden; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering CBS
5 Woonplaatsen in Nederland 2019 CBS
6 GBKN (Grootschalige basis kaart) Kadaster
7 Basisregistratie Gewaspercelen RVO
8 Woonplaatsen in Nederland 2018 CBS
9 Rentetarieven van de Europese Centrale Bank DNB
10 Locatie bij postcode huisnummer Gemeente Amsterdam

Meest gezochte onderwerpen 2019 

In 2019 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Onderwerp
1 Postcode
2 052016
3 Water
4 Amsterdam
5 Energie
6 DVI
7 Utrecht
8 Bomen
9 Gemeente
10 Rotterdam

Meest bekeken datasets 2018

In 2018 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
3 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 UWV Beroepenkaart UWV
6 GBKN- Grootschalige basis kaart Kadaster
7 Europese Aanbestedingen EC
8 BIG Register - systeemkoppeling CIBG
9 Luchtvaartuigregister IL&T
10 Basis Wetten Bestand KOOP

Meest bekeken datasets 2017

In 2017 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Nationaal Wegen Bestand Min. I&W
3 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland Min. I&W
4 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
5 Gegevens Kinderopvanglocaties Min. SZW
6 Leefbarometer 2.0 Min. BZK
7 CBS Gebiedsindelingen CBS
8 Rijks ICT-dashboard Min. BZK
9 Databank Verkiezingsuitslagen Min. BZK
10 Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) Min. EZK

Meest bekeken datasets 2016

In 2016 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).

# Titel dataset Eigenaar
1 Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Kadaster
2 Voertuig open data - RDW RDW
3 Beheerkaart nat, thema water Min I&M
4 Gegevens Kinderopvanglocaties MinSZW
5 Gerealiseerde Verkopen Vastgoed Rijksoverheid MinBZK
6 Nationaal Wegenbestand MinI&M
7 Leefbarometer 2.0 MinBZK
8 NDW Actuele Verkeersgegevens NDW
9 Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland MinI&M
10 Rijks ICT-dashboard MinBZK

Gebruikscijfers open data andere overheidsorganisaties

Er zijn diverse overheidsorganisaties die cijfers publiceren over het gebruik van de (open) data.

Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u hier terecht.

Voor het Kadaster kunt u hier terecht.