Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)

Permanente linkGekopiëerd
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.
Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Actueel op deze site