Organisatie

Interprovinciaal Overleg (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter.
Logo Interprovinciaal Overleg

21 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-07-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • WAV-gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreat...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provincia...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwo...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ligging van de Bedrijventerreinen volgens IBIS bedrijventerreinen

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De dataset Natuurbeheerplannen omvat alle Natuurbeheerplannen (NBP) en onderliggende kaartlagen zoals aangeleverd door de provincies en samengevoegd door Bij12 per jaar. Een Natuurbeheerplan is een be...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen of Rijkswaterstaat.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten