Organisatie

Interprovinciaal Overleg (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter.
Logo Interprovinciaal Overleg

44 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-02-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Deze dataset bevat de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden. In de dataset zijn de volgende subthema's opgenomen: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkun...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan bijvoorbeeld kinderdagv...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwo...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen of Rijkswaterstaat.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Stiltegebieden

  Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provincia...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is op...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Data eigenaar (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)