Organisatie

Interprovinciaal Overleg (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter.
Logo Interprovinciaal Overleg

22 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-07-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Situaties waar paniek in menigten en vestoring van de openbare orde voorzienbaar is. De risicokaart toont Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per k...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen of Rijkswaterstaat.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan bijvoorbeeld kinderdagv...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provincia...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-08-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-08-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-08-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties worden jaarlijks, als ze geschikt bevonden zijn, door de provincies als zodanig aangewezen. Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het wate...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-08-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is op...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-08-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het NNN (voorheen EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebiede...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-07-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten