Dataset

Nationale Landschappen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE-dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Contactinformatie
Naam: Interprovinciaal Overleg
E-mail: inspire@gbo-provincies.nl
Website: https://www.ipo.nl

Webservice

View service voor Nationale Landschappen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wms/v1?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Other service voor Nationale Landschappen

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Download service voor Nationale Landschappen

Webservice ATOM Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/atom/v1/ps-nlps-nl.xml

accessPoint

Downloaden

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/atom/v1/downloads/ps-nlps-nl/inspire-pv-ps.nlps-nl.zip

Downloaden ZIP Geen open licentie

endPoint