Dataset

Nationale Landschappen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 10/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (5)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Contactinformatie
Naam: Interprovinciaal Overleg
Email: inspire@gbo-provincies.nl
Website: https://www.ipo.nl

Webservice

View service voor Nationale Landschappen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wms/v1?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Other service voor Nationale Landschappen

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&version=2.0.0

accessPoint

PS.ProtectedSite.nlps-nl

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=PS.ProtectedSite.nlps-nl&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

PS.ProtectedSite.nlps-nl

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=PS.ProtectedSite.nlps-nl&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

Download service voor Nationale Landschappen

Webservice ATOM Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/atom/v1/ps-nlps-nl.xml

accessPoint