Organization

Interprovinciaal Overleg (Provincie)

Permanent linkCopied
Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter.
Logo Interprovinciaal Overleg

21 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 07/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • WAV-gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 03/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 03/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreat...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 03/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provincia...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 03/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwo...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 03/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Ligging van de Bedrijventerreinen volgens IBIS bedrijventerreinen

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset Natuurbeheerplannen omvat alle Natuurbeheerplannen (NBP) en onderliggende kaartlagen zoals aangeleverd door de provincies en samengevoegd door Bij12 per jaar. Een Natuurbeheerplan is een be...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen of Rijkswaterstaat.

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results