Dataset

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Interprovinciaal Overleg (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

WAV-gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om de verzuring in deze gebieden tegen te gaan gelden beperkingen voor ammoniakemissies in deze gebieden en in een bufferzone van 250 meter rondom de WAV-gebieden. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE-dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

De volgende provincies zitten niet in deze dataset:

  • Flevoland
  • Zuid-Holland

Door inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Wet ammoniak en veehouderij sinds 1-1-2024 ingetrokken, het beschermen van gebieden is daarmee gedecentraliseerd naar de provincie. De inhoud van deze dataset wordt om die reden niet meer geüpdatet op het Nationaal Georegister.

Voor meer informatie zie:

  • https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/rio/ontwikkeling-thema/landbouw/ammoniak/
  • https://iplo.nl/thema/praktijksituaties/veehouderijen/toelaten/natuur/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

View service voor Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/provincies/wet-ammoniak-veehouderij-gebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

accessPoint

Download service voor Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/provincies/wet-ammoniak-veehouderij-gebieden/atom/index.xml

accessPoint