Dataset

Ammoniak en veehouderij (Wet)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 09/06/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige ecologische hoofdstructuur) en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 meter. Zie ook: https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/statenstuk/2010-445-Kaart-Wet-ammoniak-en-veehouderij-DEF.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/3a9195f03925459b953a628b3780466d/info/thumbnail/thumbnail1651587710043.png?token=2dwu8hGORXVh_Oduu27QqMVUTzHsljlTbKh-_jAIaMjjSTz8LBkcIZr9I9H5XNeOe5cG1ZnPwxdoWS50EGT0XE7viVbeGezaPvTt52AvXokyXCVqIY5YQ6MEV0Lynpp4kBS-ly0xZXezbzgW5qprq8spmk0vLcr-a6SYyG-o4_jVXmhC6qrLvjKMoamkuNWH4JipFLaa5IhSjzsaB-BDOnHsbwuMUqtiPg7_MZpQb9I.
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_MILIEU_BOBES_WAV_V/MapServer/WMSServer

Ammoniak en veehouderij (Wet)

esri:Ammoniak_en_veehouderij__Wet_

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_MILIEU_BOBES_WAV_V/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS

Ammoniak_en_veehouderij__Wet_