Organization

Drenthe (Provincie)

Permanent linkCopied
Drenthe is een provincie in Nederland, gelegen in het noordoosten van het land.
Logo Drenthe

1,055 datasets

 • Deze kaart geeft de ligging van de olie- en gasvelden in Nederland aan. Verder is onder andere opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaatsvindt (heeft plaats gevond...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 09/21/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Energie Transitie Park. Grootschalige energiesystemen moeten in de optiek van de provincie Drenthe geconcentreerd worden o...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Windenergie zoekgebied. De twaalf provincies hebben begin 2013 afspraken met het Rijk gemaakt over de verdeling van de Rij...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Elektriciteitswinning met geothermie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie.Aardwarmte of geothermie is energie die kan on...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De kaart geeft de geschatte CO2 capaciteit weer van de gasvelden. De hoeveelheid CO2 die kan worden opgeslagen in een veld is afhankelijk van een groot aantal parameters waaronder het volume van het v...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Bestaande WKO s

  Kaart geeft de locaties aan van vergunde WKO s (warmte koude opslag). Dit bestand is de situatie van september 2016.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Kolenkalk

  Het gebied waarin mogelijk elektriciteit kan worden opgewekt uit de Kolenkalk Groep in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergrond.Geother...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De kaart geeft zones weer waar de Rotliegend aquifers een temperatuur van 120 graden C of meer hebben (diepte 3500m of meer).

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results