Dataset

Natuur- Kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd. Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting die deel uitmaken van de provinciale EHS. In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare gebieden gelden beperkingen voor de (intensieve) veehouderijen. Vastgesteld door PS op 1 juli 2009; Vervolgens zijn er wijzigingen geweest die door PS zijn vastgesteld op 16 december 2009 en 16 februari 2011.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/NaOw_kwetsbare_geb_wav.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NaOw_Kwetsbare_geb_wav

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

NaOw_Kwetsbare_geb_wav

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS