Datasets

287 datasets

 • puntbronnen (bronnen die locatiegebonden zijn), zoals Industriele restwarmte, RZWI's, supermarkten en ziekenhuizen, datacenters, drinkwaterputten, oppervlaktewater, rivieren/kanalen en rioolwarmte. V...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 06/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 03/11/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
 • Locaties van de vergunde warmte-/koudeopslagsystemen in de provincie Utrecht.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/14/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Industry
 • Dataset

  Zonneparken

  Dit bestand bevat de locaties en de omvang (in hectare en megawattpiek) van de zonneparken in de provincie Groningen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar status van ontwikkeling (vergund of ger...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Per 1 juli 2013 is het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht. Dit besluit omvat een zestal besluiten die de regulering van gesloten bodemenergiesystemen mogelijk maakt. Hierdoor kan een geme...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Nature and environment

Filter your results