Datasets

287 datasets

 • puntbronnen (bronnen die locatiegebonden zijn), zoals Industriele restwarmte, RZWI's, supermarkten en ziekenhuizen, datacenters, drinkwaterputten, oppervlaktewater, rivieren/kanalen en rioolwarmte. V...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Locaties van de vergunde warmte-/koudeopslagsystemen in de provincie Utrecht.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Industrie
 • Dataset

  Zonneparken

  Dit bestand bevat de locaties en de omvang (in hectare en megawattpiek) van de zonneparken in de provincie Groningen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar status van ontwikkeling (vergund of ger...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Per 1 juli 2013 is het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht. Dit besluit omvat een zestal besluiten die de regulering van gesloten bodemenergiesystemen mogelijk maakt. Hierdoor kan een geme...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten