Dataset

Zoeken

30 datasets

 • Bodemgeschiktheid voor primaire landbouw: op basis van grondsoort, bodemstructuur en water blijkt dat de Wieringermeerpolder, met uitzondering van het eiland Wieringen, over het algemeen erg geschikt ...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 06-05-2021
  Thema: Landbouw
 • Kadastrale grenzen van Noord-Hollandse gemeenten, geclipt op binnenwateren. Administratieve tabel bevat tevens bevolkingsgegevens. In 2016 zijn in provincie Noord-Holland de gemeenten Bussum, Naarden ...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 06-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand bevat gebieden waar nieuwe bedrijventerreinen zijn toegestaan zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Economie, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat pingoruïnes zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanw...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Bodem, Natuur en milieu
 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Onder het buitengebied ve...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat NNN-natuurgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die li...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat bosgebieden van voor 1850 zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening 2016. In deze Omgevingsverordeing hebben wij hier regels voor opgenomen. Binnen de bosgebieden van ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water