Dataset

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Interprovinciaal Overleg (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

WAV-gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om de verzuring in deze gebieden tegen te gaan gelden beperkingen voor ammoniakemissies in deze gebieden en in een bufferzone van 250 meter rondom de WAV-gebieden. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE-dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

De volgende provincies zitten niet in deze dataset:

  • Flevoland
  • Zuid-Holland

Door inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Wet ammoniak en veehouderij sinds 1-1-2024 ingetrokken, het beschermen van gebieden is daarmee gedecentraliseerd naar de provincie. De inhoud van deze dataset wordt om die reden niet meer geüpdatet op het Nationaal Georegister.

Voor meer informatie zie:

  • https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/rio/ontwikkeling-thema/landbouw/ammoniak/
  • https://iplo.nl/thema/praktijksituaties/veehouderijen/toelaten/natuur/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

View service voor Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/provincies/wet-ammoniak-veehouderij-gebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

accessPoint

Download service voor Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/provincies/wet-ammoniak-veehouderij-gebieden/atom/index.xml

accessPoint