Dataset

Structuurdragers van het landschap

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Structuurdragers zijn landschappelijke karakteristieken (elementen, patronen) die kenmerkend zijn voor een bepaald landschapstype. Ze illustreren het verhaal van dat landschapstype.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/091c8179-3c62-4af4-82e4-fc311ca55919/attachments/thumbnail_Structuurdragers_Landschap%20.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

structuurdragers_landschap

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

structuurdragers_landschap

landschapsatlas:structuurdragers_landschap

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

structuurdragers_landschap