Dataset

Groenstructuurvisiekaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 12/05/2022 - 00:00
License CC-BY-SA (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De groenstructuurvisiekaart is een kaart die hoort bij de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2018’. Dit beleidsplan is gemaakt door de gemeente en is onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Lees meer over de Omgevingsvisie hier: https://omgevingsvisie.utrecht.nl/

Alle gebieden in de groenstructuur staan op deze kaart. We geven daarmee aan welke plekken in en om de stad we groen willen houden of verbeteren. Als een plan zorgt dat er groen in de groenstructuur verdwijnt, moet de gemeenteraad daar eerst over beslissen. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of deze in de stedelijke groenstructuur ligt.

De groenstructuurkaart geeft een visie aan: niet alle delen zijn al gerealiseerd, maar beschouwen we als reserveringen voor de realisatie van toekomstig stedelijk groen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Groenstructuurvisiekaart

ArcGIS Map Service CC-BY-SA (4.0)

https://gu-geo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9d53bc13878647a2ad385cd78feecb61

De kaart van de groenstructuurvisie