Organization

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)

Permanent linkCopied
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap.
Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

80 datasets

 • Dataset

  Linked Data RCE

  De Linked Open Data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De data bevat gegevens van rijksmonumenten, complexen, archeologische complexen, werelderfgoed. stads- en dorpsgezichten (gezichten),...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 05/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
  • Culture
 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 08/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Treinstations

  De dataset treinstations is landsdekkend en bevat alle bestaande en verdwenen treinstations in Nederland, zoals ze sinds 1839 in gebruik waren en/of zijn voor het vervoer van personen. De dataset beva...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 07/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset haltes metro en sneltram is landsdekkend en bevat alle 187 bestaande haltes voor metro en sneltram, zoals deze in Nederland sinds 1968 in gebruik zijn.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 07/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Begraafplaatsen

  De dataset "Begraafplaatsen" is het resultaat van een jarenlange inventarisatie door het Bureau Funeraire Adviezen in samenwerking met Bureau Funeralia. Alle thans bekende begraafplaatsen zijn in de d...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset bruinkoolgroeves toont de negen bruinkoolgroeves (dagbouw) die Nederland heeft gekend. In de 20e eeuw vond bruinkoolwinning op bescheiden schaal plaats in Nederland. Getriggerd door de hoge...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Tiendwegen

  Tiendwegen zijn polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen. Tiendwegen zijn ontstaan als karrenpaden en lopen evenwijdig aan de ontginningsbasis van een polder. Ze staan ha...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
 • Dataset

  Steenkoolmijnen

  De dataset "steenkoolmijnen" toont de dertien mijnzetels die Nederland heeft gekend. De oudste was de Domaniale mijn in Kerkrade die al in de 19e eeuw produceerde. De laatste werd in 1928 in productie...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • In de afgelopen 25 jaar is het oudste landschappelijk groen erfgoed, dat herleidbaar is van de topografische kaarten van rond 1850, voor een belangrijk deel in het veld nader onderzocht op authenticit...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 05/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results