Organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Permanente linkGekopiëerd

42 datasets

 • De dataset ‘weidemolens en windmotoren’ bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • De kaartlaag hoogstamboomgaarden toont een inventarisatie gemaakt door het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) in samenwerking met het Nederlands Fruit Netwerk (NFN). Het betreft boomgaarden va...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn in door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteer...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de st...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Hoog Nederland is het deel van Nederland waar het oppervlak grotendeels bestaat uit pleistocene afzettingen. Ongeveer een kwart van dit areaal is tijdens het Holoceen (na 10.000 BP) afgedekt door sed...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De kaartlaag bevat de begrenzingen van de kadastrale secties zoals die zijn opgenomen in de Kadastrale Minuutplans. Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gema...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • De Archeologische Monumenten Kaart 2014 (AMK 2014) bevat een overzicht anno 2014 van archeologische terreinen in Nederland. De AMK wordt sinds 2014 niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het C...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De dataset "Nederland in 1575" bevat stadsplattegronden en een paleogeografische ondergrond van Nederland aan het eind van de Middeleeuwen.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  HISTLAND

  HISTLAND (Historisch landschappelijk informatiesysteem) bevat geografische gegevens over de ontginningsgeschiedenis van het Nederlandse landschap en de mate van verandering van dat landschap.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu