Dataset

Werelderfgoed

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 02/10/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

Begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comite van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst.

De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier dat aan Unesco is aangeboden.

Per 1-1-2022 is ook het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee (van natuurlijke oorsprong) in deze dataset opgenomen, in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewWerelderfgoedKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WorldHeritage

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

WorldHeritage

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Atom feed WorldHeritage

ATOM Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Unesco_Werelderfgoed_nl.xml

accessPoint