Dataset

Koloniën van Weldadigheid - Bufferzones van het Werelderfgoed

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid is niet een aaneengesloten gebied, maar het bestaat uit afzonderlijke sites: Veenhuizen, Frederiksoord-Wilhelminaoord in Nederland en Wortel in België. De gebieden die deel uitmaken van het Werelderfgoed heten "kernzone" of "property". UNESCO schrijft voor dat er als extra bescherming rond een kernzone een "bufferzone" wordt gedefinieerd. De bufferzones zorgen voor de bescherming van de zichtbaarheid van de monumentale bebouwing en het in stand houden van het landbouwlandschap met haar rechtlijnige structuur, bijzondere bomenlanen en waterwegen. Bij planontwikkeling in de bufferzones moet in ruimtelijk opzicht worden gekeken naar de effecten op het Werelderfgoed.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/02adc4222f2f482f97d8c1c6214e42fc/info/thumbnail/thumbnail1702390046865.png?token=qa0MnR_AdmFO_59-2pAnKsS4FspkCU70EpQ57HGIf0bpnIJSy5U4D5HK7NUZEo-RD0Wj1KomX5hoZAXZkFBDVoHfQ8iPLpezxpyCppuzaEqkMDHl7uuus6m7F0CAT-qUqky4hMB89eCEseUmDEVf6Mbxn5X6wTg0g3xQY0ExTEKEqMYoNhUBpbv-uKKo1BZGwac3BA0u_WvuyyMMzMUsSI6sENZ8to5nZ0mhCapJZKY.
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_KVW_BUFFERZONES_UNESCO_V/MapServer/WMSServer

Koloniën van Weldadigheid - Bufferzones van het Werelderfgoed

GBI_KVW_BUFFERZONES_UNESCO_V:Koloniën_van_Weldadigheid_-_Bufferzones_van_het_Werelderfgoed

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_KVW_BUFFERZONES_UNESCO_V/MapServer/WFSServer

Koloniën_van_Weldadigheid_-_Bufferzones_van_het_Werelderfgoed