Dataset

37 datasets

 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde beekdalen. De beekdalen zoals weergegeven op de CHS moeten veelal gezien worden in combinatie...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De kaartlaag hoogstamboomgaarden toont een inventarisatie gemaakt door het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) in samenwerking met het Nederlands Fruit Netwerk (NFN). Het betreft boomgaarden va...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteerd a...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de st...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De kaartlaag bevat de begrenzingen van de kadastrale secties zoals die zijn opgenomen in de Kadastrale Minuutplans. Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gema...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Landweren

  Een landweer is een laatmiddeleeuwse (vaak 14de of 15de-eeuwse) aarden wal die werd aangelegd om het grondgebied buiten een nederzetting te beveiligen. Landweren zijn zo’n twee meter hoog – en inclusi...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde woeste grond/heicomplexen. De geselecteerde heiden zijn alle duidelijk gerelateerd aan esdorp...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De laag historische geografie catalogus bevat 45 historisch geografische objecten (dijken, linies, verkaveling, etc.) geselecteerd uit CultGIS in beheer bij LNV. In CultGIS staan alle historisch geogr...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 09/28/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment