Dataset

INSPIRE geharmoniseerde Beschermde Gebieden - Cultuur Historie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 11/14/2021 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd.

Zie voor volledige beschrijving de individuele metadata van de datasets:

Rijksmonumenten: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/53b60b71-2611-4fda-9aa8-5bfd33afd470?tab=general

Stads- en Dorpsgezichten: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/c5928e1a-5512-4521-ae6a-dea61ff454be?tab=general

Werelderfgoed: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/45eaae76-874a-4fe1-88f4-820517e3de73?tab=general

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?version=1.3.0&request=GetMap&layers=NationalListedMonuments,WorldHeritage,Townscapes&styles=RCE_Rijksmonumenten_cirkel,Erfgoedetalage_Werelderfgoed,Erfgoedetalage_StadsEnDorpsgezicht&CRS=EPSG:28992&format=image/png&height=150&width=200&bbox=134000,470000,142000,476000
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PS.ProtectedSite

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Protected Sites

ps-ch:rce_inspire_points

OGC:WFS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

ProtectedSite

ps-ch:rce_inspire_polygons

OGC:WFS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

ProtectedSite

INSPIRE downloadservice geharmoniseerde Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie ATOM

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/atom/v1_0/index.xml

INSPIRE downloadservice geharmoniseerde Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie ATOM

Documentation

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

HTML Onbekende licentie
Download: https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

HTML Onbekende licentie
Download: https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) WFS