Dataset

Hydrografie - Hydrography (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 02/20/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

INSPIRE Hydrogafie (Hydrography) themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer sluizen, stuwen, droogvallende kustgebieden en constructies.

Landing page: https://www.kadaster.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/top10nl/raw/master/TOP10NL.JPG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Hydrogafie - Hydrography (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/kadaster/hy/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

Hydrogafie - Hydrography (INSPIRE geharmoniseerd) Atom

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/kadaster/hy/atom/v1_0/index.xml

accessPoint