Dataset

Hydrografie - Netwerk - NHI (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/30/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Naar INSPIRE thema Hydrography - Network geharmoniseerd Nationaal Hydrologisch Instrumentarium netwerkschematisaties (NHI). Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering'.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/hy-n.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

HY.Network

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/hydrografie/netwerk/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

hy-n:HydroNode

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.c3955762-73a3-4c16-a15c-f3869487a1e3_wfs?SERVICE=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

hy-n:WatercourseLink

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.c3955762-73a3-4c16-a15c-f3869487a1e3_wfs?SERVICE=WFS&Request=GetCapabilities

accessPoint

Hydrografie: Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd) (EPSG:4258) GML

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/hydrografie/netwerk/atom/hydrografie_netwerk_inspire_geharmoniseerd.xml

accessPoint