Dataset

Hydrografisch opname locaties op de Noordzee

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Water
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset bevat gebieden die door Meet en Informatie Noordzee worden opgenomen, sonar en multibeam, ten behoeve van monitoring van zeebodem

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/31f19869-0ff8-4ab6-be81-719f670fd87c/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

monitoringsgebieden_noordzee

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/monitoringsgebieden_noordzee/MapServer

accesPoint

monitoringsgebieden_noordzee

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/monitoringsgebieden_noordzee/FeatureServer

accesPoint

monitoringsbebieden_noordzee

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/monitoringsgebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

monitoringsgebieden_noordzee:monitoringsbebieden_noordzee

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/monitoringsgebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads