Organization

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)

Permanent linkCopied
Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.
Logo Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Current on this site