Dataset

Geharmoniseerde prijsindexcijfers (1996=100)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Sinds maart 1997 stelt het CBS, naast de nationale consumentenprijs- index, ten behoeve van de Europese Unie (EU) de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor Nederland samen. De geharmoniseerde consumentenprijsindex wordt in de lidstaten van de EU op vergelijkbare wijze samengesteld en geeft daarom een goede vergelijking van de prijsontwikkelingen binnen de lidstaten. De index is echter minder geschikt om de nationale inflatie nauwkeurig weer te geven.

Gegevens beschikbaar van januari 1996 t/m december 2005. Frequentie: stopgezet per 1 januari 2006. Voortgezet als: Geharmoniseerde prijsindex (2005=100)

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7242

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7242

Geharmoniseerde prijsindexcijfers (1996=100); Nederland, Eurozone, Europese Unie en jaarmutaties Nederland, Eurozone

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7242

Geharmoniseerde prijsindexcijfers (1996=100); Nederland, Eurozone, Europese Unie en jaarmutaties Nederland, Eurozone