Dataset

Prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen geven het verloop van de bouwkosten van woningen weer. Zij zijn gebaseerd op de bouwkosten van woningen in de goedkope (huur)sector. Veranderingen in de bouwkosten die het gevolg zijn van een wijziging in de kwaliteit van de woningen worden in de berekeningen zoveel mogelijk geëlimineerd. Omdat het aandeel van de goedkope (huur)woningen ten opzichte van het totaal aantal nieuw gebouwde woningen sterk terugloopt, nam ook de hoeveelheid informatie af die voor de berekening van deze cijfers beschikbaar kwam. Dit heeft het CBS doen besluiten om de reeks in zijn huidige vorm stop te zetten waardoor 1999 het laatste verslagjaar van deze reeks is. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe reeks gestart onder de naam Prijsindexcijfers bouwkosten van nieuwe woningen. Voor een beschrijving van deze reeks wordt u verwezen naar het artikel Een nieuw prijsindexcijfer voor de bouwkosten van nieuwe woningen. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1914

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Verschijningsfrequentie: Deze tabel is gestopt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: De tabel wordt gesplitst en voortgezet als 2 nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37989MPP

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37989MPP

Prijsindexcijfers (incl. en excl. BTW) op basis 1938/'39=100, 1980=100, 1990=100 en 1995=100.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37989MPP

Prijsindexcijfers (incl. en excl. BTW) op basis 1938/'39=100, 1980=100, 1990=100 en 1995=100.