Dataset

Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen; kerncijfers, 1995-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden kerncijfers gepubliceerd over :

  • de bouwsom van de verleende vergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen;
  • het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven;
  • het aantal nieuwbouwwoningen dat gereed gekomen is. De gegevens voor de nieuwbouwwoningen zijn uitgesplitst naar opdrachtgever voor de bouw en naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen). De uitkomsten over de periode 1995 tot 2002 hebben betrekking op de waarde van de verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens van de waarneming verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 1995 tot en met 4e kwartaal 2011

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 11 april 2012.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen.

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012 zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70009ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70009ned

Waarde en aantal verleende bouwvergunningen, woon- en bedrijfsgebouwen. Aantal nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever en eigendomsvorm.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70009ned

Waarde en aantal verleende bouwvergunningen, woon- en bedrijfsgebouwen. Aantal nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever en eigendomsvorm.