Dataset

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018

Status van de cijfers: De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2022. De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 30 april 2024 Cijfers over de maand maart zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 30 dagen na verslagmaand gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85728NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85728NED

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2021=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85728NED

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2021=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder