Dataset

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2005 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Maandelijks berekent het CBS de reeks Inputindexcijfer Bouwkosten nieuwe woningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindexcijfer wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing.

Gegevens beschikbaar van: januari 2005 tot en met december 2012.

Status van de cijfers Alle prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 24 april 2013 en wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80032ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80032ned

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80032ned

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent