Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010=100, 2008-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2010 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens. Het is afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008 tot en met 4e kwartaal 2017

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2016 zijn definitief. De cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82039NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82039NED

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82039NED

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw