Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De historische reeks 'Nieuwbouwwoningen; Outputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1914' geeft het verloop aan van de bouwkosten van woningen en is ontstaan door de koppeling van oude onafhankelijk van elkaar berekende reeksen. De indexcijfers zijn van 1914 tot en met het 4e kwartaal 1991 gebaseerd op door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu geanalyseerde gegevens van woningen uit de sociale huursector. Daarna tot en met 1994 op gegevens uit de verleende bouwvergunningen van woningen uit de sociale huursector. Vanaf 1995 zijn ze gebaseerd op de verleende bouwvergunningen van alle woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Gegevens inclusief BTW zijn beschikbaar vanaf 1914 en exclusief BTW vanaf 1969. In de historische reeks zijn voor de jaren 1914 tot en met 1949 alleen jaarcijfers beschikbaar. Vanaf 1950 zijn er naast de jaarcijfers ook cijfers per kwartaal beschikbaar.

Status van de cijfers: De historische reeks is in januari 2010 voor de eerste maal op de basis 2000 = 100 berekend. Omdat deze is verkregen door koppeling van opvolgende, van elkaar onafhankelijke reeksen draagt deze het karakter van een raming. Prijsverschillen die het gevolg zijn van veranderingen in de uitvoering en kwaliteit zijn binnen de originele reeksen zo veel mogelijk geëlimineerd. De cijfers blijven 4 kwartalen voorlopig.

Wijzigingen per 1 juli 2024: De cijfers van het 1e kwartaal 2023 zijn definitief vastgesteld. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal en het jaar 2024 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In september 2024 verschijnen de voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80334ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80334ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80334ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW